Fresh mozzarella and tomatoes with pesto aioli on artisan bread with fresh fruit, potato chips, brownie and San Pellegrino soda